O krok blíž vztyčení sochy Přemysla II. Otakara: Andrle navštívil rakouský Kressenbrunn

01.04.2015 15:31

O krok blíž vztyčení sochy Přemysla II. Otakara: Andrle navštívil rakouský Kressenbrunn

starostaandrle

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor uskutečnil v pátek návštěvu rakouské obce Groissenbrunn, kam přijel domlouvat podmínky pro vztyčení sochy Přemysla II. Otakara. Na katastrálním území obce(tehdy Kressenbrunn) se odehrála v roce 1260 největší bitva středověku mezi českým králem, po jehož boku stála společně česká a rakouská vojska, proti uherskému královi Bélovi IV. v konfliktu o Štýrsko.

 

„ K našemu záměru máme písemné doporučení ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka a také předsedy Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Davida Kádnera,“ sdělil v úvodu oficiálního jednání rakouské delegaci v čele se starostou Josefem Reiterem poslanec Andrle.

Starostovi se záměr velmi zamlouvá, nicméně bude muset ještě celou věc projednat na nově zvoleném zastupitelstvu, ačkoli sám nevidí překážek, proč by se měl zvednout sebemenší odpor. „Naopak. Je to pro nás čest. Doufám, že to přispěje k prohloubení česko rakouských vztahů,“ uvedl Reiter.

Na důkaz vážnosti realizace zapůjčil poslanec Andrle bronzový model sochy Přemysla II. Otakara, aby s jeho podobou mohl starosta seznámit zastupitelstvo. Jednání se neslo ve velmi přátelském duchu a obě strany se pak odebraly na prohlídku vhodných lokalit, kde by socha mohla být vztyčena. Výběr místa byl nakonec přenechán poslanci Andrlemu, který zvolil vyvýšené místo v blízkosti zahrady zámku Evžena Savojského.

Na návštěvu obce Groissenbrunn se též objednal český velvyslanec ve dni Ing. Jan Sechter, milovník historie,  který záměr instalace sochy uvítal a je připraven jednat v jeho prospěch

model.

                                    Poslanec Andrle, starosta Josef Reiter s modelem sochy

pamatnik

 Foto u stávajícího památníku

delegace

 


Přála si sloužit Bohu, musela se ale obětovat své zemi a českému lidu

SPONZOŘI