Ženský řád

FO N D  E L I Š K Y  P Ř E M Y S L O V N Y.

 

ŽENSKÝ ŘÁD ELIŠKY PŘEMYSLOVNY:

Ze dne 20.ledna 2015

 

Vědecká rada fondu Elišky Přemyslovny se usnesla na těchto pravidlech.

 

§1

Řád Elišky Přemyslovny je výlučně řádem ženským.

 

§2

Udělením Řádu Elišky Přemyslovny jednotlivcům oceňuje spolek jejich vynikající občanské zásluhy v oblasti pracovních výsledků, charitativní činnosti, významné podpory církvím, hrdinské a jiné výjimečné činy.

 

§3

Podrobnosti o udělování Řádu Elišky Přemyslovny upravují stanovy.

 

§4

Právo udělovat Řád Elišky Přemyslovny přísluší prezidentu a nebo předsedovi spolku Řádu českých panovníků.

 

§5

Návrhy na udělení Řádu Elišky Přemyslovny předkládají prezidentu spolku Elišky Přemyslovny společenské instituce a organizace a jednotlivci. Prezident může udělit Řád EP i bez takového návrhu.

 

§6

Řád EP může předat jeho jménem osoba jím pověřená.

 

§7

Vyznamenaná převezme insignii Řádu EP a listinu o jeho udělení. 

 

§8

Povinnost vrátit ocenění má každý nositel řádu EP v případě, že mu byl pravomocným rozhodnutím soudu uložen trest.

 

§9

Řádovým dnem pro udílení Řádu Elišky Přemyslovny je den jejího úmrtí 28. září nebo první neděle v říjnu.

 

§10

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem vyhlášení 20. ledna 2015.

 

 

 

S T A N O V Y.

Příloha k pravidlům pro udělování Řádu Elišky Přemyslovny.

 

Článek 1

Řád Elišky Přemyslovny prezident Řádu EP uděluje ženám, které se významnou měrou zasloužily v oblasti charity, podpory církví, kultury, umění, sportu, výchovy, školství a i jiných oborech společenského života.

 

Článek 2

Řád Elišky Přemyslovny má jeden stupeň. Při udělení Řádu EP se zároveň s ním odevzdá oceněné číslovaná listina.

 

Článek 3

 

Článek 4

Řád ,,in natura“ se nosí na levé straně prsou.

 

Článek 5

Řád Elišky Přemyslovny spravuje spolek Řád českých panovníků, z.s.

 

JAK PODAT NÁVRH NA ŘÁD ELIŠKY PŘEMYSLOVNY.

 

Návrh na udělení Řádu Elišky Přemyslovny může podat občan, instituce, či organizace přímo prezidentu spolku Elišky Přemyslovny na adresu:

 

 

Mgr. Richard Andrle Sylor, MBA

Luční 260

566 01 Vysoké Mýto

 

 

Elektronické podání je možné na e-mailovou adresu:  fic.andrle@tiscali.cz

 

V návrhu odůvodnění, proč by dané ženě měl být  udělen Řád Elišky Přemyslovny. Dále zašlete veškeré dokumenty, které by mohly Váš návrh podpořit: životopis, funkce, výčet činností či zásluh dané ženy, publikační přehled atp. Pokud je Vám znám, připojte také kontakt na navrhovanou ženu. Návrhy in memoriam nebudou brány.   Rovněž si zkontrolujte, zda Vámi navrhovaná žena již nebyla v minulosti Řádem EP oceněna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Přála si sloužit Bohu, musela se ale obětovat své zemi a českému lidu

SPONZOŘI