Vědecká rada

Složení Vědecké rady NFEP
 
PhDr. Zuzana Všetečková - historička
Jaroslava Černá - spisovatelka
Mgr. Richard Andrle MBA
 

Přála si sloužit Bohu, musela se ale obětovat své zemi a českému lidu

SPONZOŘI