Pocta Elišce Přemyslovně. Historický seminář na půdě Sněmovny

26.03.2015 16:37

 

 eliobraz

V úterý uspořádal poslanec Augustin Karel Andrle Sylor ve Státních aktech Poslanecké sněmovny seminář „K poctě české a polské královny Elišky Přemyslovny“,  nad kterým přijal záštitu předseda Sněmovny Jan Hamáček a ministr kultury Daniel Herman.

V úvodu poslanec Andrle poděkoval všem hostům v zaplněném sále za účast a zopakoval důvod uspořádání semináře. „ Eliška byla velká panovnice a vlastenka, kterou by si měl národ v době upadajícího národního povědomí připomínat.“  Poslanec Hnutí Úsvit nechal při příležitosti semináře namalovat obraz královny Elišky a vydat sborník přednášek, na jehož nákladech se podílela i Poslanecká sněmovna.

eliobraz

 Ministr Kultury Daniel Herman v úvodním slovu  připomněl posluchačům, jak moc důležité je, zvláště v dnešní době, znát svou historii, aby se z ní člověk mohl poučit. Ve stejném duchu navázal i předseda Hnutí Úsvit Tomio Okamura. „Žít pro svou zemi neznamená jít proti ostatním národům, “ pronesl před plným sálem, za což byl následně odměněn potleskem.  

Na pořad semináře přišly odborné přednášky. Kunsthistorička Klára Benešovská z Ústavu dějin umění připomněla kulturu a umění z Eliščiny doby, exministr školství Petr Piťha zasadil obraz Elišky do širšího významu člověka a víry a zdůraznil ženskou linii v dobách Přemyslovců. Petr Kubín z teologické fakulty uzavřel první cyklus přednáškou o obecném procesu beatifikace (blahořečení) a kanonizace (svatořečení).

„Štrikováním proti rozvalu státu?“ Nazvala svůj příspěvek bývalá ředitelka památkového úřadu Vladimíra Koubová, která ve svém obsáhlém příspěvku pojednala o symbolice a výkladu slov Eliščiny doby.  Prezident sdružení pro obnovu a rozvoj kulturního dědictví ČR  Pavel Přemysl Ries ve svém proslovu nastínil teorii, co kdyby za Přemyslovců platila pragmatická sankce. Biskupský vikář arcibiskupství Pražského Vojtěch Eliáš zase zdůraznil duchovní kořeny českého národa. Dr. Zuzana Všetečková z Ústavu dějin umění přednesla příspěvek o blahořečení Elišky.

Poslanec Andrle nakonec spolu s poděkováním za vyzdvihnutí jména Elišky Přemyslovny z českých dějin předal všem přednášejícím dary od vedení Poslanecké sněmovny.

sed

elis6

elis7

elis8

 


Přála si sloužit Bohu, musela se ale obětovat své zemi a českému lidu

SPONZOŘI