Nový významný den? Sňatek Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského

13.04.2015 11:27

zlat

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor navrhl novelu zákona o státních svátcích, kde by nově 31. srpen byl veden jako významný den pro českou státnost, neboť v tomto dni v roce 1310 došlo ke spojení dvou dynastií – Přemyslovské a Lucemburské.

„ Tento den v dějinách českého státu patří k těm úplně nejvýznamnějším a bylo by vhodné si jej připomínat alespoň jako den významný,“ uvedl poslanec Andrle. Pod zákonem jsou také připodepsáni předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, exministr zdravotnictví Leoš Heger nebo bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková.

Pamětní den na rozdíl od státního svátku nevyžaduje žádné zásahy do ekonomiky a nijak tím neklesá HDP. I v případě nového státního svátku se však podle ekonomů jedná o pouhých 0,001% HDP, což je v tomto případě přibližně 67 milionů korun.

„Z hlediska historického a politického se 31. srpen roku 1310 stal významným mezníkem v dějinách českého státu. Zásadním způsobem ovlivnil minulost i současnost českého národa V tento den byla v německém Špýru oddána Eliška Přemyslovna s Janem Lucemburským. Český stát se v té době po smrti Václava II. zmítal v permanentní nejistotě spojené se střídáním neschopných panovníků.   Spojení Přemyslovců a Lucemburků, těchto významných vládnoucích dynastií, a z něho vyplývající povinnost Jana Lucemburského postarat se o české země po všech stránkách, přineslo tolik očekávanou stabilitu.  Tímto sňatkem, z něhož následně vzešel dědic trůnu, pozdější římský císař Karel IV., byla pozvednuta autorita českého státu a umožněn rozkvět ve všech oblastech veřejného života,“ píše se v důvodové zprávě.

Zatím není jasné, kdy se zákon dostane na pořad jednání Sněmovny, poslanec Andrle však udělá vše proto, aby to bylo co nejrychleji. "V příštím roce připomínáme 700. let od narození Karla IV. syna Elišky a Jana, což je pro by bylo pro vstoupení novely v platnost velmi symbolické," uzavřel poslanec.


Přála si sloužit Bohu, musela se ale obětovat své zemi a českému lidu

SPONZOŘI