Nový předseda Řádu Richard Andrle Sylor

06.10.2021 12:39

Na základě požadavku již zesnulého zakladatele Řádu Elišky Přemyslovny, pana Andrleho Augustina, převzal tuto iniciativu syn Mgr. Richard Andrle Sylor, MBA jež bude v tomto duchu a díle pokračovat. Udílení Řádu Elišky Přemylovny proběhne dne 09.04.2022 od 13:00 hod. v kostele Sv. Jana Nepomuckého v Kutné Hoře. Mži povede místní arciděkan, moderátor Jan Přeučil a předseda Richard Andrle Sylor.  Očekáváme, že min. 10 žen z oblasti charity, soc. služeb, zdavotnictví atd. bude udělen Řád Elišky Přemyslovny. 


Přála si sloužit Bohu, musela se ale obětovat své zemi a českému lidu

SPONZOŘI