Nové udílení Řádu Elišky Přemyslovny 09.04.2022 Kutná Hora

08.11.2021 11:32

Díky nepříznivé epidemiologické situaci v září roku 2021 se udílění Řádů Elišky Přemyslovny nekonalo (standardně se koná v den jejího úmrtí tj. 28. září). Na základě vysokého počtu požadavků na další udílení Řádu byl dohodnut náhradní termín 09.dubna 2022 v Kutné Hoře. Udílení Řádu Elišky Přemyslovny bude probíhat v barokním kostele sv. Jana Nepomuckého.  Předseda řádu, pan Mgr. Richard Andrle, MBA, ocení min. 15 žen, jež se zasloužily o kulturní, sociální či charitativní činnost. Moderovat bude rétorik a herec Jan Přeučil. Jste srdečně zváni.


Přála si sloužit Bohu, musela se ale obětovat své zemi a českému lidu

SPONZOŘI