Již sedmé udílení Řádu královny Elišky Přemyslovny proběhlo v Kutné Hoře

12.04.2022 08:29

Dne 9.4.2022 se v kostele sv. Jana Nepomuckého v Kutné Hoře konalo udílení Řádů královny Elišky Přemyslovny, jež udílí její předseda Mgr. Richard Andrle Sylor. Tento prestižní Řád je určen pouze pro ženy, jež mají významné zásluhy za charitativní a sociální činnosti, kulturní a společenskou činnost, či jiné významné podpory nebo hrdinské činy. V letošním, sedmém ročníku, jež moderoval Jan Přeučil, bylo uděleno čtrnáct Řádů. Jednalo se o tyto výjimečné ženy, Barboru Loudovou, Boženu Špulákovou, Gabrielu Filippi, Hanu Marii Tomáškovou, Janu Miřičkovou, Jitku Molavcovou, MUDr. Marii Kyralovou, Kamilu Zikmundovou, PhDr. Martu Foučkovou, Prof. RNDr. Annu Struneckou, BcA Taťánu Zemenovou, Jaroslavu Trajerovou, Mgr. Andreu Faltysovou a MUDr. Janu Kombercovou. Jejich skutky v oblasti charity, dobročinnosti, víry, společenské činnosti a podobně, jsme ocenili tak, aby jim připomínali právě CTNOSTI, jež nosila zmíněná Eliška Přemyslovna.

Proč, je udílen právě Řád královny Elišky Přemyslovny je zřejmé z níže uvedeného textu. Z veřejných zdrojů se dá vyčíst, že Eliška se narodila roku 1292 a zemřela 1330, byla Českou a Polskou královnou, a s manželem Janem Lucemburským měla několik dětí (konkrétně 7), kdy mezi nimi byl i Václav, budoucí král a císař svaté říše Karel IV. Byla pojítkem mezi dvěmi dynastiemi a to Přemyslovci a Lucemburky.  V historických textech, konkrétně v Kronice Zbraslavské, jež byla postupně psána různými pisateli, zejména pak Petrem Žitavským, jež její život přirovnává k životu Panny Marie. Také Kronika česká od Jana Marignoli, uvádí po její smrti Elišku Přemyslovnu jako ctihodnou a v nebi oslavenou. V této samé kronice z první třetiny 16. století od Václava Hájka z Libočan, nejenže utvrzuje trvající pověst ctihodnosti královny, nýbrž již výslovně uvádí, že to byla osoba CTNÁ, DOBROTIVÁ, MILOSRDNÁ a dokonce uvádí, že byla SVATÁ KRÁLOVNA ALŽBĚTA (ELIŠKA) PŘEMYSLOVNA. Tato kronika uvádí královnu jako „MUČEDNICI SRDCE“. Proč tedy udílíme Řády královny Elišky Přemyslovny je zřejmé. Chceme ocenit ty ženy, jež se něčím zajímavým přibližují právě k odkazu Elišky Přemyslovny. Když hovoříme o ctnostech, jež jsou definovány slovy  DOBROTIVOST, MILOSTRDENCTVÍ, STATEČNOST, SPRAVEDLIVOST a jistě i dalšími ctnostmi,  chceme tímto poukázat právě na ně.

 

Na závěr se hodí jedna citace z Matoušova evangelia

„Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde zloději vykopávají a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez neničí a zloději nevykopávají ani nekradou. Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.”

Řád českých panovníků, předseda Mgr. Richard Andrle Sylor, MBA


Přála si sloužit Bohu, musela se ale obětovat své zemi a českému lidu

SPONZOŘI