Díla ze soutěže Život Elišky Přemyslovny

04.01.2017 11:18

 

Publikujeme na našich stránkách ty nejzajímavější díla ze projektu Kořeny vlasti, v rámci kterého se uskutečnila soutěž 

Život Elišky Přemyslovny

 

 1. místo v mimořádně přidané kategorii "kaligrafické práce"
 

3. MÍSTO - I. kategorie - 13 let

PEČETNÍ PRSTEN ELIŠKY PŘEMYSLOVNY
 

 

Mimořádné ocenění - II. kat. - 18 let
pro vyjádření inspirace
KRÁLOVSKÁ ZAHRADA
ZÁHON KORUNOVANÝCH
 
"Napadlo mne stylizovat Elišku Přemyslovnu a její nejbližší rodinu - Jana Lucemburského a Karla IV. do květin. 
Snažila jsem se vybírat podle vlastností, které jsou jim připisovány.       
Pro Karla IV. jsem vybrala slunečnici, jelikož byl velice mocným a vlivným panovníkem, ale zároveň byl 
mírumilovný a jemný.
 Slunečnice svým žlutým květem svítí, stejně tak doba Karlovy vlády září z minulosti až do dneška.     
Jana Lucemburského jsem si představovala jako bodlák. Jeho vláda Českým zemím příliš neprospěla. Stejně 
jako si u bodláku každý dříve vybaví to, že je pichlavý, než to, že hezky kvete, tak si jen Jana Lucemburského 
spíše vzpomene na jeho špatné vlastnosti, než na ty dobré, které měl jistě také.   
Po dlouhém uvažování jsem pro Elišku Přemyslovnu vybrala kopretinu. Kopretina je samostatná, hrdá a odolná 
a zároveň jemná. Kopretina má také čistě bílé okvětní lístky a Eliška byla čistá a zbožná, a zároveň má žlutý 
střed poukazující na vznešenost a neobyčejnost." 

Bez ocenění

2. místo - I. veková kategorie - 13 let

 

1. místo  - vítězná práce ve II. (starší) věkové kategorii - 18 let

 

1. místo ve II. věkové kategorii - 18 let

SKICA k vítězné práci 

bez ocenění - II.kat. - popis - Eliška se schovává za kamennou bustou

 

Bez ocenění - 18 let

 

3. MÍSTO - 18 let (2. věková kategorie) 

 

2. místo kaligrafie


Přála si sloužit Bohu, musela se ale obětovat své zemi a českému lidu

SPONZOŘI